loading

Środowisko

DBAMY O ŚRODOWISKO

eko

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że podczas zakupu akumulatora ołowiowo- kwasowego jesteście Państwo zobligowani do dostarczenia zużytego akumulatora. W przypadku nie dostarczenia zużytego akumulatora, przy sprzedaży detalicznej akumulatora przemysłowego jako osobnego produktu, zostanie  pobrana opłata depozytowa w wysokości 35 zł a w przypadku zakupu akumulatora rozruchowego zostanie pobrana opłata depozytowa w wysokości 30zł. (Art. 55 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. ‘O bateriach akumulatorach’, Dz. U z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późniejszymi zmianami).  Punkt zbierania zużytych baterii i akumulatorów znajduje się w naszym oddziale w Warszawie.

INFORMACJA O WARUNKACH I TRYBIE ZWROTU ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH I BATERII KWASOWO-OŁOWIOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU PRZEZ BATERIE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. ORAZ ZORGANIZOWANYCH DLA NICH PUNKTACH ZBIÓRKI NA TERENIE KRAJU.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79, poz. 666), zapewnia się możliwość zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i  zużytych baterii kwasowo-ołowiowych powstałych z baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. na określonych poniżej zasadach:

  • Zgodnie z przedmiotową ustawą, użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i  zużytych baterii kwasowo-ołowiowych sprzedawcy detalicznemu tychże akumulatorów i baterii, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i  zużytych baterii kwasowo-ołowiowych, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych lub wprowadzającemu akumulatory i baterie.
  • Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. jako wprowadzający akumulatory kwasowo-ołowiowe i baterie kwasowo-ołowiowe do obrotu na terenie kraju, zapewnia możliwość bezpłatnego zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych, które przekazywane są do siedziby firmy w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 61.
  • Zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i  zużytych baterii kwasowo-ołowiowych powstałych z akumulatorów i baterii wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. można dokonać również:- bezpośrednio w miejscach ich zakupu, określonych w ustawie jako sprzedawcy detaliczni i hurtowi akumulatorów ołowiowo-kwasowych i baterii ołowiowo-kwasowych,- za pośrednictwem podmiotów prowadzących zbiórkę zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych,- bezpośrednio w zakładach przetwarzania zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych.
  • Każda forma zwrotu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych wymieniona w pkt. 2 i 3 jest wolna od opłat.
  • Wykaz punktów zbiórki zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zużytych baterii kwasowo-ołowiowych, powstałych z akumulatorów i baterii wprowadzonych do obrotu przez Baterie Przemysłowe Sp. z o.o.
    – Baterie Przemysłowe Sp z o.o. ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa.
    – Magazyn Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. ul Twarda 12, Gdańsk.